Obchodní podmínky

Objednávky:

 • telefonicky na čísle +420724160431
 • e-mailem na adrese animagefoto@gmail.com
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a uhrazení případné zálohy
 • Pro usnadnění komunikace uveďte vždy vaše telefonní číslo, o jaký druh focení máte zájem, zda využijete služeb vizážistky a další případné požadavky
 • objednáním fotografických služeb vyjadřujete svůj souhlas s obchodními podmínkami ve znění platném k datu objednání služby a potvrzujete, že jste se seznámili s mým autorským přístupem a fotografickým stylem
 • objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, v případě velmi špatného počasí se focení v exteriéru posouvá na nejbližší volný termín

Ceny a platby:

 • cena konkrétních typů fotografií je podrobně uvedena na mých webových stránkách v sekci CENÍK
 • před termínem fotografování je nutné uhradit zálohu 50% - dle typu vybraného foto balíčku viz sekce CENÍK na webových stránkách
 • zbylá částka za fotografování je splatná před, nebo po předání hotového foto balíčku, dle dohody
 • všechny platby jsou hrazeny převodem na účet č. 2800815434/2010, vedeného u Fio banky

Fotografování:

 • podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků a bližší informace naleznete přehledně v sekci CENÍK. Doba fotografování je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • na fotografování stačí dorazit 10 minut před sjednanou dobou
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu
 • v případě, že se klient opozdí o více jak 30minut - jsem oprávněna toto focení zrušit (v případě zaplacené zálohy, záloha nenávratně propadá)
 • v případě, že se nemůžete focení účastnit (zdravotní, rodinné apod. komplikace), dejte mi co nejdříve vědět, abych Váš termín mohla nabídnout jiným klientům a Vám poslala náhradní termíny
 • doba dodání standardních foto balíčků je 2 - 6 týdnů od fotografování, výjimečně v závislosti na aktuálním vytížení může být doba dodání delší (o této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován).
 • v případě, že budete potřebovat fotografie dříve, nabízím za příplatek 1000,-Kč expresní zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 pracovních dní

Retuš fotografií:

 • retuš fotografií zahrnuje všechny úpravy základního charakteru (ořez, jas, kontrast, úpravy barev) a odstranění lehkých kosmetických vad (akné, škrábance, odstranění jizev, či zjemnění vrásek...)
 • úpravu tělesných proporcí či jiné výrazné retuše neprovádím - nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií
 • Formát fotografií:
 • zpracované fotografie budou dodány v elektronické podobě ve formátu JPG, v plném rozlišení pro tisk a také ve zmenšeném formátu pro web
 • neupravené fotografie, RAW a jiné formáty neposkytuji!!!

Předání fotografií:

 • fotografie v elektronické podobě zasílám přes Úschovnu

Archivace fotografií:

 • všechny neupravené fotografie archivuji po dobu 30 dnů od focení
 • odevzdané fotografie archivuji po dobu 12 měsíců

Dárkový poukaz:

 • dárkový poukaz lze objednat na Vámi zvolený foto balíček
 • předání poukazu je možno osobně, poštou (poštovné bude účtováno podle ceníku České pošty), nebo elektronicky
 • dárkový poukaz má omezenou platnost a to 1 rok
 • v případě, že není poukaz do konce doby jeho platnosti uplatněn, jeho hodnota bez náhrady propadá
 • fotograf není povinen oznamovat blížící se konec platnosti poukazů, je nutné, aby se zákazník s dostatečnou časovou rezervou (min. měsíc a půl před koncem platnosti poukazu) informoval o aktuální vytíženosti fotografa a objednal se na focení

Reklamace:

 • nesouhlas s fotografickým stylem a autorským přístupem fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
 • reklamace make-upu je možná před začátkem focení nebo v průběhu, po skončení fotografování však již nikoliv
 • vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není v žádném případě důvodem k reklamaci fotografií
 • zákazník je také srozuměn s faktem, že konečné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem skutečnosti skrze elektronická zařízení, reflektující individuální vzhled věcí, krajin a lidí. Estetická hodnota fotografií se vzhledem k tomuto faktu může různit a její posouzení je ryze subjektivním aspektem

Autorská práva:

 • klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely
 • jakékoliv další úpravy na odevzdaných hotových fotografiích provedené zákazníkem bez souhlasu fotografa se považuje za porušení autorských práv
 • veškeré fotografie jsou majetkem fotografa a zákazník není oprávněn je použít pro komerční účely nebo prodej třetí straně, pokud není k tomuto účelu písemný souhlas fotografa
 • fotografie smí fotograf použít pro tvorbu portfolia a pro vlastní obchodní účely, například zveřejňování na sociálních sítích, webových stránkách, internetových galeriích, magazínech, časopisech, pro rozhovory a články, ve fotografických diskusích, na fórech, soutěžích, pro výstavní činnost, aj. - vždy po dohodě s klientem
 • zákazník dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv

Ostatní informace:

 • bez mého souhlasu je během celého focení zakázáno pořizovat jakékoliv fotografické záznamy z focení (platí i pro video záznamy)
 • pokud se zákazník domluveného fotografování nemůžete zúčastnit z jakéhokoliv důvodu je potřeba oznámit tuto skutečnost co nejdříve
 • je nutné, aby zákazníci dodržovali stanovený čas focení, jelikož ušlý čas nemá fotograf v povinnosti nahrazovat
 • Cestovné 10,-Kč/km - platí pro cestu tam i zpět

 • Michaela Jílková, Slatina 58, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64802167 - fyzická osoba zapsaná v živn. rejstříku dne 24. 4. 1996
 • Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Vysoké Mýto

Vytvořte si webové stránky zdarma!