Svět fotografie mě provázel již od dětství... díky tatínkovi, který rád fotografoval, díky hodinám stráveným v improvizované temné komoře - v naší koupelně, kde jsem fascinovaně pozorovala kouzlo pomalu se vynořujících obrázků. A tam se zrodila má láska k fotografii.... začala jsem se zatajeným dechem objevovat jiné světy, které můžeme spatřit jen přes hledáček fotoaparátu. Detaily, drobnosti, které v životě často nevnímáme, střípky času, který dokáže fotografie na nepatrnou chviličku zastavit... a po pár letech vykouzlit úsměv, či krásnou vzpomínku.

Mám ráda přirozené světlo, krajinu, která umocní emoce a náladu... ráda se na okamžik stanu zprostředkovatelem vašich budoucích vzpomínek. Michaela 

Vytvořte si webové stránky zdarma!